LiepU kontu izveide / pieejas atjaunošana

LiepU IT centrs piedāvā:

 Darba e-pasta izveidi/paroles nomaiņu (darbiniekiem);

 MS 365 konta izveidi/paroles nomaiņu (darbiniekiem un studentiem);

 LAIS paroles nomaiņu* (mācībspēkiem un studentiem).

* Studentiem maksas pakalpojums (saskaņā ar Padomes apstiprināto maksas pakalpojumu cenām).

Konta izveides / pieejas atjaunošanas pieteikuma forma