Laipni lūdzam - serviss.liepu.lv

LiepU IT centra piedāvātie pakalpojumi.

Microsoft 365

Ietver Office lietojumprogrammas.

LiepU kontu izveide / pieejas atjaunošana

LiepU dažādu kontu izveide un
paroles atjaunošana.

Pritunl VPN

Rīks ar kuras palīdzību var pieslēgties nepieciešamiem resursiem ārpus universitātes.

Instrukcijas

Vietne instrukcijām LiepU darbiniekiem, pasniedzējiem un studentiem.

LAIS sistēma

Latvijas Augstskolu Informatīvā Sistēma (LAIS) ietver daļu no Latvijas Universitātes Informatīvās Sistēmas (LUIS) funkcionalitātes, kas pielāgota augstskolu vajadzībām.

LiepU Moodle sistēma

Liepājas Universitātes e-studijas ir organizētas Moodle platformas ietvaros. Šajā platformā studenti un pasniedzēji autorizējas ar saviem LAIS piekļuves datiem.

LiepU e-pasta autoatbildētājs

Liepājas Universitātes darbiniekiem un pasniedzējiem ir iespēja izveidot automātisko autoatbildētāju.

Seminārs par e-paraksta lietošanu

Liepājas Universitātes seminārs par e-paraksta lietošanu, kuru vadīja IT centra vadītājs Kaspars Lauris.