Language

Sekmju ievads un protokola slēgšana e-studiju vidē Moodle

1. Sekmju ievads

Ja protokoli ir statusā Sekmju ievads, pasniedzēji var ievadīt un apstiprināt gala vērtējumu. Moodle sākuma ekrānā izvēlamies sadaļu vērtējumi (sk. 1. attēlu).

1. attēls. Izvēnes “Vērtējumi” atrašanās vieta
1. attēls. Izvēnes “Vērtējumi” atrašanās vieta

Lai uzsāktu sekmju ievadi un rezultātu saglabāšanu, nepieciešams spiest pogu Iespējot rediģēšanu lapas augšējā labajā pusē (sk. 2. attēlu).

2. attēls. Pogas “Iespējot rediģēšanu” atrašanās vieta
2. attēls. Pogas “Iespējot rediģēšanu” atrašanās vieta

Lai ievadītu un varētu veiksmīgi apstiprināt gala vērtējumus, ir obligāti jānorāda gala vērtējuma apstiprināšanas/izlikšanas datums. Gala vērtējuma datumu ir iespējams norādīt katram vērtējumam atsevišķi, ierakstot datumu formātā dd.mm.gggg, piemēram, 29.02.2020, vai arī visiem izvēlētajiem gala vērtējumiem uzreiz.

Lai norādītu datumu visiem vēlamajiem gala vērtējumiem (sk. 3. attēlu):

3. attēls. Vērtētāja atskaite ar soļiem gala vērtējumu saglabāšanai
  1. Jāizvēlas lauks “Apstiprināt” aiz vērtējumiem. Ja nepieciešams atlasīt visus, atzīmējiet lauku kolonas augšpusē;
  2. Jāieklikšķina datuma laukumā, kas atrodas pēdējās kolonas augšpusē (sk. 4. attēlu):
4. attēls. Izvēlnes “Vērtējuma datums” atrašanās vieta

 

3. Zem laukuma parādīsies kalendārs – tajā jāizvēlas nepieciešamais datums (eksāmena kārtošanas datums);
4. Kad tas izdarīts, jānoklikšķina uz datuma kopēšanas ikonas , tad izvēlētais datums tiks kopēts uz visiem ar “Apstiprināt” atlasītajiem datumiem (sk. 5. attēlu):

5. attēls. Gala vērtējuma datumi
5. attēls. Gala vērtējuma datumi

Lai saglabātu izmaiņas un pabeigtu vērtējumu apstiprināšanu, ir jānoklikšķina uz pogas Saglabāt izmaiņas lapas apakšā (sk. 6. attēlu):

6. attēls. Pogas “Saglabāt izmaiņas” atrašanās vieta
6. attēls. Pogas “Saglabāt izmaiņas” atrašanās vieta

 

Pēc veiksmīgas saglabāšanas, gala vērtējumu aiļu fona krāsa kļūs gaiši zaļa (sk. 7. attēlu):

7. attēls. Vērtējums veiksmīgi saglabāts
7. attēls. Vērtējums veiksmīgi saglabāts

Problēmu gadījumā krāsa būs sarkana – tad var vēlreiz apstiprināt vērtējumus vai arī atgriezt pašreiz protokolā ierakstīto vērtējumu.

Lai atceltu kļūdaini apstiprinātu vērtējumu, vērtējumu ailē raksta burtu D un izdari atzīmi laukā “Apstiprināt” (sk. 8. attēlu) un apstiprina spiežot pogu “Saglabāt izmaiņas”. Vērtējuma ailē tiek atgriezts vērtējums bez zaļā iekrāsojuma, un vērtējuma datuma aile ir tukša.

8. attēls. Vērtējumu atcelšana
8. attēls. Vērtējumu atcelšana

Uzmanību! Veicot izmaiņas vērtējumu atskaitē, noteikti veiciet arī saglabāšanas darbību, lai ievadītie vērtējumi netiktu pazaudēti. Stingri ieteicams saglabāšanas darbību veikt regulāri.

 

2. Protokola slēgšana

Kad ir pabeigta gala vērtējumu ievade un saglabātas izmaiņas, noklikšķiniet uz cilnes Skatīt, pārslēdziet atskaiti Pārbaudījumu protokoli. (sk. 9. attēlu).

9. attēls. Ciļņu saraksts ar atlasi "Pārbaudījumu protokoli"
9. attēls. Ciļņu saraksts ar atlasi “Pārbaudījumu protokoli”

Vērtējumu grāmatas pārbaudījumu protokolu sadaļā pasniedzēji var redzēt visus savus pašreizējā semestra pārbaudījumu protokolus (kopējos un individuālos), kā arī iepriekšējo semestru nenoslēgtos protokolus (reģistrācijas vai vērtējumu ievades statusā), un šajā sadaļā to iespējams arī noslēgt. Lai noslēgtu protokolam noklikšķiniet uz pogas Noslēgt protokolu. Pēc pogas nospiešanas atvērsies apstiprinājuma logs “Pārbaudījuma protokola Nr. [..] slēgšana”. Lai apstiprinātu protokola slēgšanu, jānoklikšķina uz pogas Turpināt.

Reģistrācijas statusā esošus protokolus, kas nav atvērti sekmju ievadei, nav iespējams noslēgt.

Pēc gala vērtējumu apstiprināšanas vērtējumu grāmatā, pasniedzējam ir jāpārliecinās vai visas vērtējumu ailītes ir aizpildītas un vērtējumi ir korekti. To var izdarīt, noklikšķinot uz saites Lejupielādēt un atverot protokolu PDF formātā(sk. 10. attēlu).

10. attēls. Saite uz protokolu
10. attēls. Saite uz protokolu

Uzmanību! Ja ir kļūdaini apstiprināts vērtējums un protokols ir noslēgts, atpakaļ sekmju ievades statusā to iespējams atgriezt tikai sazinoties ar Studiju daļu.

 

Sekmju ievads e-studiju vidē Moodle instrukcijas lejupielāde PDF formātā

Sānu sadaļa