Language

Samba servera uzstādīšanas instrukcija

Nospiežam taustiņu Sākt (Start), tad palaist (run), tad komandu rindā rakstam \\84.237.212.4, ja IP adrese Jums sākas 84.237.212.,
Ja Jūsu datora IP adrese sākas 195.114.43. , tad jāraksta 195.114.43.4, bet savukārt ja IP sākas ar 192.168.0.,
tad jāraksta 192.168.0.4 un nospiež taustiņu labi (Ok).

1. zīmējum

Tālāk gaidām līdz atveras nākošais logs.

2. zīmējums

Tālāk ievadam lietotāja vārdu (User name) un paroli (Passord) un nospiežam uz Labi (Ok).
Mums atveras sekojošs logs.

3. zīmejums

Redzamajā logā ir izvietota informācija par Jums pieejamajiem resursiem uz Samba servera.
Visiem lietotājiem lietošanai ir pieejama Kvalitātes vadības sistēma.
Lai kartētu KVS_share, nospiežam peles kreiso taustiņu, tad izvēlamies “Kartēt tīkla disku … ” (Map Network Drive),tad no saraksta izvēlamies K disku un un nospiež taustiņu Pabeigt (Ok).

4. zīmējums

Rezultātā, savā datorā, iegūstam K disku, kurā ir izvietota kvalitātes vadības sistēmas elektroniskā versija.
Tā pat ir jāveic T_share direktorijas kartēšana, tikai šoreiz izvēloties T disku.
T disks ir paredzēts, lai tā pat kā agrāk būtu iespēja apmainīties ar failiem starp struktūrvienībām.
Jāiegaumē, ka T diskā nav ieteicams ilgstoši glabāt informāciju, kā arī glabāt konfidenciāla rakstura informāciju, jo šis disks ir publiskas pieejas disks. Lai kartētu disku, kuram pieeja būs tikai Jūsu lietotājam, ir jānospiež labais taustiņš uz 3.zīmējumā redzamās mapītes, kura nosaukums sakritīs ar Jūsu lietotāja vārda nosaukumu. 3.zīmējumā redzams, ka lietotājs ir fishbone. Atkal nospiežam peles labo taustiņu, tad izvēlamies “Kartēt tīkla disku … ” (Map Network Drive), tad no saraksta izvēlamies B disku un nospiež taustiņu Pabeigt (Ok). Pēc tam Jūsu datorā parādīsies B disks, kuru redzēs vienīgi Jūsu lietotājs. Šajā diskā ir jāievieto visa svarīgā informācija, kurai nepieciešams veidot rezerves kopijas. Jūsu direktorijas visiem failiem tiks veidotas rezerves kopijas, turklāt ar trīs pakāpju drošību un viena kopija atradīsies citā ģeogrāfiskā vietā. Kā zināms, un varbūt jau ir arī pieredzēts, parasta datora datu drošības pakāpe nav augsta un tas ir viegli ievainojams – vīrusi, aparatūras problēmas u.c.

Savukārt serverim drošības pakāpe ir daudzkārt augstāka.

Nākamajā dienā, kad atkal ieslēdzāt datoru, Jums parādīsies iepriekš kartētie diski. Tad atliek tikai vērsties pie tiem ar peles dubultklikšķi un Jums parādīsies tāds pats logs, kā  2.zīmējumā.

Tad ievadīsiet lietotāja vārdu un paroli un Jums būs pieejami iepriekšminētie resursi uz Samba servera.

Rezumējot – Jūsu datorā ir parādījušies 3 jauni diski, B Jūsu personīgā dokumentu glabātuve, T disks failu publiskās apmaiņas disks un K disks Kvalitātes vadības elektroniskā versija. Vienam lietotājam tiks piešķirts 10Gb cietā diska apjoms uz Samba servera.

Sānu sadaļa