Language

Darbs ar Microsoft Teams

Satura rādītājs

 1. Pasniedzēja darbs ar MS Teams
  1. Piekļūšana MS Teams lietotnei
  2. Valodas iestatīšana
  3. Komandas / darba grupas veidošana
  4. Grupas videozvana (virtuālās lekcijas) plānošana
  5. Pievienošanās videozvanam (virtuālajai lekcijai)
 2. Studentu darbs ar MS Teams
  1. Pievienošanās lekcijai ar saites palīdzību
  2. Piekļūšana MS Teams lietotnei
 3. Pamācības lejupielāde

1. Pasniedzēja darbs ar MS Teams

Lai sāktu strādāt ar MS Teams, nepieciešams Office 365 konts. Ja tāda vēl nav, aizpildiet elektronisku anketu vietnē serviss.liepu.lv: https://serviss.liepu.lv/o365/.
Pirmreizēji iespējams veidot sapulci, vadoties pēc pamācības YouTube:

1.1. Piekļūšana MS Teams lietotnei

Dodieties uz tīmekļa vietni https://teams.microsoft.com no pārlūka Chrome vai Edge. Ievadiet savus piekļuves datus, kurus Jums atsūtīja pēc pieprasījuma vai agrāk. Veiksmīgai turpināšanai būtu ieteicams atļaut atcerēties pieteikšanos (bet ne paroli), lai citu dienu darbība būtu ērtāka un ātrāka (sk. 1. att.). Pēc veiksmīgas autentifikācijas, iesakām arī atļaut desktop notifications jeb darbvirsmas paziņojumus (sk. 2. att.) par jaunām ziņām kontā.
Ja dators, kuru lietojat, nav domāts koplietošanai Universitātē, tad ieteicams lejupielādēt MS Teams lietotni datorā. Ja autorizējoties Jums to nepieprasīja, atrodiet lejupielādes pogu kreisā sānu paneļa pašā apakšā.

1. attēls. Pieprasījums atcerēties pieteikšanos sistēmā.

 

2. attēls. Darbvirsmas paziņojumu atļaušana.1.2. Komandas / darba grupas veidošana
2. attēls. Darbvirsmas paziņojumu atļaušana.

1.2. Valodas iestatīšana

Ja, atverot MS Teams, tas tiek rādīts angļu valodā, turpmākas ērtības labad un saderībai ar pamācību iesakām nomainīt uz latviešu valodu.
1. Labās puses augšā atrodiet ikonu ar sava profila attēlu un tam pievienotu krāsas (visticamāk – zaļas) punktu. Noklikšķiniet uz attēla.
2. Izvēlnē klikšķiniet uz “Settings”.
3. Atvērsies uznirstošais logs ar iestatījumiem. Ja uzreiz neredzat virsrakstu Language un zem tās esošo izvēlni “App language determines the date and time format”, paritiniet uznirstošā loga saturu uz leju. Kad tas redzams, atveriet pirmo izvēlni, nospiediet uz tastatūras burtu L un atrodiet sarakstā “Latviešu (Latvija)” un noklikšķiniet uz tās.
4. Kad valoda veiksmīgi izvēlēta, obligāti klikšķiniet uz pogas “Save and restart”. Pagaidiet līdz programma no jauna ielādējas.

1.3. Komandas / darba grupas veidošana

3. attēls

1. Lai izveidotu darba grupu, spiediet kreisā sāna panelī “Darba grupas” (3. attēls). Ja Jums ir jau kāda izveidota grupa, tad tās tiks parādītas galvenajā skatā.
2. Lai izveidotu jaunu, spiediet pogu “Pievienoties grupai vai izveidot grupu”, kur galvenajā ekrānā būs izvēle – pievienoties vai izveidot – izvēlieties izveidot.
3. Grupas tipu vēlams izvēlēties atbilstoši darāmajam – šajā gadījumā Klase.
4. Ievadiet grupas nosaukumu un, pēc vajadzības, arī nelielu aprakstu; spiediet Tālāk.
5. Tiks prasīts ievadīt skolēnus (šajā gadījumā studentus) un, ja nepieciešams, arī citus skolotājus (skat. 4. attēlā). Ailītē var rakstīt gan vārdu, gan uzvārdu. Ja studentu nevar atrast, tad viņam/-ai nav reģistrēts mācību konts, aiciniet visus studentus to izdarīt, aizpildot formu (saite atrodama pamācības sākumā). Soļi, kā pareizi veikt pievienošanu, attēloti nākamajā (skat. 4. attēlu) attēlā:

 1. Pievieno studentus, rakstot viņu vārdus vai apliecības nr.;
 2. Izvēlas no piedāvātā saraksta īsto;
 3. Kad studenti sarakstīti, spiež pogu “Pievienot”;
 4. Soli 1-3 atkārto cilnē Skolotāji;
 5. Kad visas iesaistītās puses pievienotas, spiež pogu “Aizvērt”.

a. Saraksts ar personām –skolēnu cilnē studenti, skolotāju – pasniedzēji;
b. Ja kāds lietotājs pievienots kļūdaini, to iespējams klikšķinot uz X pretī vārdam.

4. attēls

1.4. Grupas videozvana (virtuālās lekcijas) plānošana

 1. Atveriet darba grupas saraksti (ja nav izveidota cita, tad tā saucas “Vispārīgi”). Labajā augšējā stūrī blakus pogai spiediet uz bultiņu uz leju un paplašinātajā izvēlne atlasiet “Ieplānot sapulci”  .

 1. Pievienojiet nosaukumu, precizējiet lekcijas (sapulces) sākumu un beigas, ierakstiet detalizētu informāciju, ja nepieciešams. Iespējams arī ieplānot lekciju atkārtošanos, spiežot uz “Neatkārtojas” un izvēloties sev piemērotu atkārtošanās biežumu
 2. Ir jāpievieno vismaz viens obligātais dalībnieks, lai vēlāk tiktu ģenerēta saite uz videozvanu. Iespējams lodziņā rakstīt arī e-pastus (piemēram, studentu kopējo e-pastu).
 3. Labās malas augšpusē spiediet pogu Nosūtīt.
 4. Pēc izveides, atrodiet kalendārā attiecīgo pasākumu un atveriet to. Aprakstā ir teksts “Join Microsoft Teams Meeting” – klikšķiniet ar labo peles taustiņu un izvēlieties “Kopēt saiti” vai “Kopēt saites adresi”. Tālāk šo saiti iespējams ievietot Moodle vai citos saziņas kanālos (piem., e-pasts).

1.5. Pievienošanās videozvanam (virtuālajai lekcijai)

Kad tuvojas videozvana sākuma laiks, Jums ir jāpievienojas tai pirms citiem dalībniekiem, jo esat tās veidotājs.

 1. Kreisā sānu panelī izvēlieties Kalendārs.
 2. Atrodiet sarkanu svītru kalendārā – tā norāda šī brīža laiku attiecīgajā dienā.
 3. Zem svītras būs nākamais pasākums, kuram būs poga “Pievienoties” – spiediet uz pogu.
 4. Ja lietojat pārlūka versiju, pirmajā reizē prasīs atļaut MS Teams lietot mikrofonu un kameru, spiediet “Atļaut”.
 5. Atvērtajā ekrānā varat pielāgot savus kameras un mikrofona iestatījumus. Lai pievienotos sapulcei, jānospiež poga “Pievienoties tūlīt”!

 

2. Studentu darbs ar MS Teams

Lai sāktu strādāt ar MS Teams, nepieciešams Office 365 konts. Ja tāda vēl nav, aizpildiet elektronisku anketu vietnē serviss.liepu.lv: https://serviss.liepu.lv/o365/.

NB! No 2020. gada rudens visiem jaunajiem studentiem ir jau automātiski izveidots konts un piekļuves dati nosūtīti LAIS norādītajā e-pastā.

2.1. Pievienošanās lekcijai ar saites palīdzību

Kad pasniedzējsizveidojis digitālo lekciju (tūlītēju vai ieplānotu), studentiem iespējams tai pievienoties, pierakstoties savā kontā. Kad norādītais laiks tuvojas, atveriet kalendāru (rīkjoslā ekrāna kreisajā malā) un izvēlieties lekciju, kas ir vistuvākajā laikā.

2.2 Piekļūšana MS Teams lietotnei

Studentam ir vienlīdz ērta strādāšana ar lietotni kā datorā, tā arī tālrunī vai planšetdatorā (viedierīcē). Lai lejupielādētu lietotni viedierīcē, dodieties uz tīmekļa vietni https://teams.microsoft.com, ievadiet Jums piešķirtos piekļuves datus. Pēc veiksmīgas autentifikācijas Jums piedāvās lejupielādēt programmu. Pēc uzstādīšanas Jums atkārtoti lietotnē prasīs autentificēties.

Lai darbotos no datora, atveriet pārlūkprogrammu Chrome vai Edge, dodieties uz tīmekļa vietni https://teams.microsoft.com. Ievadiet savus piekļuves datus, kuri atsūtīti Jūsu norādītajā e-pastā. Veiksmīgai turpināšanai būtu ieteicams atļaut atcerēties pieteikšanos (bet ne paroli), lai citu dienu darbība būtu ērtāka un ātrāka (sk. 1. att.). Pēc veiksmīgas autentifikācijas, iesakām arī atļaut desktop notifications jeb darbvirsmas paziņojumus (sk. 2. att.) par jaunām ziņām kontā.

Ja lietojat personīgo datoru, ieteicams lejupielādēt MS Teams savā datorā. Ja autorizējoties Jums to nepieprasīja, atrodiet lejupielādes pogu kreisā sānu paneļa pašā apakšā.

3. Pamācības lejupielāde

Pamācība darbam ar Microsoft Teams

 

Sānu sadaļa