Language

LAIS studentu pieejas apraksts

Liepājas Universitātes studentiem studiju uzņemšanas procesā tiek izsniegtas pieejas studiju procesa uzskaites Latvijas augstskolu informatīvā sistēmai (turpmāk tekstā LAIS). Informatīvā sistēma pieejama globālā tīmekļa interneta adresē www.lais.lv. Skatīt 1.attēlu.

LAIS autentifikācijas logs
1.attēls – LAIS galvenās saskarnes ekrānskats

LAIS ieteicams izmantot atverot to globālā tīmekļa vidē ar sekojošām interneta pārlūkprogrammām – Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox. Pieejas nozaudēšanas gadījumā studenti var izmantot internetbanku – Swedbank, SEB, Citadele, Nordea vai eID karti, lai autentificētos sistēmā un atgūtu autentifikācijas datus. Skatīt 2.attēlu.

LAIS autentifikācijas datu atgūšanas ekrānskats
2.attēls – LAIS autentifikācijas datu atgūšanas ekrānskats

Atverot sākotnējo LAIS skatu, students var iepazīties ar programmas aktualitātēm. Programmas aktualitātes var ietvert dažādus paziņojumus par reģistrēšanos nākamajam studiju semestrim, paziņojumus par rotācijas rezultātiem un akadēmiskajiem parādiem. Skatīt 3.attēlu.

LAIS sadaļas “Programmas aktualitātes” ekrānskats
3. attēls. LAIS sadaļas “Programmas aktualitātes” ekrānskats

Sadaļā “Studiju dati” studentam ir pieejama informācija par savu studentu apliecības numuru, studiju formu un ilgumu, studiju apjomu kredītpunktos, studiju statusu, tekošo studiju gadu, finansējuma veidu, studiju virzienu, līgumu, imatrikulāciju, eksmatrikulāciju un uzņemšanas pieteikuma datiem. Skatīt 4.attēlu.

LAIS sadaļas “Studiju dati” ekrānskats
4. attēls – LAIS sadaļas “Studiju dati” ekrānskats

Sadaļā “Studiju dati” izvēloties spiedpogu “Programmas dati” studentam ir pieejama informācija par fakultāti, studiju programmu, programmas līmeni, LRI kodu, LAIS programmas kodu, programmas akreditācijas datiem, licencēšanas datiem un programmas direktoru. Sadaļā “Studiju dati” izvēloties spiedpogu “Studiju līgums” studentam ir pieejams savs studiju līgums.

Sadaļā “Studiju plāns” studentam ir pieejama informācija par studiju plānu, par apgūstamo kredītpunktu sadalījumu pa studiju semestriem. Skatīt 5.attēlu Pieejams apgūstamo kursu saraksts un apraksts.

5.attēls – LAIS sadaļas “Studiju plāns” ekrānskats
5.attēls – LAIS sadaļas “Studiju plāns” ekrānskats

Sadaļā “Lekciju saraksts” studentam ir pieejama informācija par savu nodarbību sarakstu. Nodarbību saraksts veidots matricas formā. Katrs ieraksts matricā atbilst konkrēta datuma kalendārajai dienai un tajā atrodama informācija par studija kursa nosaukumu, nodarbības laiku, vietu un docētāju, kurš vadīs minēto nodarbību. Skatīt 6.attēlu.

6.attēls – LAIS sadaļas “Lekciju saraksts” ekrānskats
6.attēls – LAIS sadaļas “Lekciju saraksts” ekrānskats

Sadaļā “Sekmes” studentam ir pieejama informācija par akadēmiskā studiju plāna izpildi. Konkrētā studiju semestrī students tiek reģistrēts uz studiju kursu un viņam šajā sadaļā parādās ieraksts. Kad students šo studiju kursu ir apguvis sekmīgi nokārtojot eksāmenu, viņš saņem vērtējumu. Attiecīgi, šajā sadaļā studentam ir iespēja redzēt savus studiju kursu vērtējumus. Skatīt 7.attēlu.

7.attēls – LAIS sadaļas “Sekmes” ekrānskats
7.attēls – LAIS sadaļas “Sekmes” ekrānskats

Sadaļā “Rīkojumi” studentam ir pieejama informācija par rīkojumiem, kurus lietveži ir izpildījuši saistībā ar akadēmiskā plāna izpildi. Studentam ir iespēja redzēt rīkojuma reģistrācijas numuru, datumu, rīkojuma veidu, saturu un izpildītāja personas vārdu. Skatīt 8.attēlu.

8.attēls – LAIS sadaļas “Rīkojumi” ekrānskats
8.attēls – LAIS sadaļas “Rīkojumi” ekrānskats

Sadaļā “Maksājumi” studentam ir pieejama informācija par maksājumiem, kurus students ir veicis vai kurus studentam ir veikusi universitāte. Katrā maksājumā ir iekļauta informācija par studiju semestri (par kuru maksājums ir izpildīts), maksājuma veidu, numuru, datumu un maksājamo summu. Skatīt 9.attēlu.

9.attēls – LAIS sadaļas “Maksājumi” ekrānskats
9.attēls – LAIS sadaļas “Maksājumi” ekrānskats

Sadaļā “Profils” studentam ir pieejamas divas saskarnes – “Personas dati” un “Paroles maiņa”. Otrā no tām ir domāta, lai students nomainītu savu pieejas paroli, kas studentam jādara reizi trijos mēnešos. Saskarnē “Personas dati” ir izvietota kontaktinformācija un norādītais bankas konts. Kontaktinformācijas daļā ir pieejama sekojoša informācija – personas fotogrāfija (kas nav redzama publiski), dzimums, dzimšanas datums, personas kods, pilsonība, dzimtā valoda, izglītība, personu apliecinošs dokuments, kontaktadrese, kontaktepasts, deklarētā dzīves vietas adrese u.c. Skatīt 10.attēlu.

10.attēls – LAIS sadaļas “Profils” ekrānskats
10.attēls – LAIS sadaļas “Profils” ekrānskats
Sānu sadaļa