Language

IP adrešu iestatīšana

Liepājas Universitātes pārvaldes struktūru datoru tīklam ir 2 reālo IP adrešu grupas :
1. 84.237.212.0/24 iestatot datoram IP adresi no šīs grupas, apakštīkla maska jeb ‘netmask’ ir 255.255.255.0 un noklusējuma vārteja jeb ‘gateway’ ir 84.237.212.1

2. 195.114.43.0/25 iestatot datoram IP adresi no šīs grupas, apakštīkla maska jeb ‘netmask’ ir 255.255.255.128 un noklusējuma vārteja jeb ‘gateway’ ir 195.114.43.1

Tā par ir nereālo adrešu grupa: 192.168.0.0/24 iestatot datoram IP adresi no šīs grupas, apakštīkla maska jeb ‘netmask’ ir 255.255.255.0 un noklusējuma vārteja jeb ‘gateway’ ir 192.168.0.1

Iestatot šīs IP adreses kā vēlamo jeb ‘preferred’ DNS serveri izmanto lokālajā datora tīklā esošo 84.237.212.84 DNS serveri. Kā alternatīvo jeb ‘Alternate’ DNS serveri izmanto interneta pakalpojuma sniedzēju Lattelecom DNS serveri 195.122.12.242.

IP adrese
Apakštīkla maska
Noklusējuma vārteja
Vēlamais DNS serveris
Alternatīvais DNS serveris
84.237.212.0/24255.255.255.084.237.212.184.237.212.84195.122.12.242
195.114.43.0/25255.255.255.128195.114.43.184.237.212.84195.122.12.242
192.168.0.0/24255.255.255.0192.168.0.184.237.212.84195.122.12.242
Sānu sadaļa