Language

VPN

VPN klienta iestatīšana datorā

Lai izmantotu VPN savienojuma priekšrocības, ir nepieciešams uzstādīt programmatūru Pritunl. Tas ir nepieciešams, lai varētu pieslēgties kādam LiepU IT resursam vai bibliotekas abonētām datubāzēm, izveidojot savienojumu ar universitātes interneta tīklu. Lai sāktu Pritunl programmatūras VPN uzstādīšanu uz sava datora, nepieciešams atvērt zemāk definēto saiti un sekot līdzi tālākām darbībām. Doties uz https://e-biblioteka.liepu.lv/vpn

Sānu sadaļa